2012. április 19., csütörtök

Vezesd az ifjúságot!

Vezesd, ó, Krisztus, az ifjúságot igazságban,
hogy ne hagyják magukat tévútra vezetni új bálványok által,
mint amilyen a magamutogató fogyasztás, a mindenáron való jólét,
az erkölcsi lazaság, vagy az erőszakos lázadás.
Hadd éljék meg inkább a te üzenetedet örömben,
mely a Nyolc Boldogság üzenete,
az isteni és felebaráti szeretet üzenete,
az erkölcsi elkötelezettség üzenete
a társadalom hiteles alakítása érdekében.
Vezesd, ó, Krisztus, valamennyi hűséges gyermekedet a hitben,
hogy a keresztény hit hassa át egész életüket,
és bátor tanúságtevőkké tegye őket a világ előtt
üdvözítő küldetésed során,
hogy az Egyház tudatos és cselekvő tagjai legyenek,
akik bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei
és testvérek minden néppel.
Ámen.

1 megjegyzés:

Rendszeres olvasók