2013. február 12., kedd

Imák hamvazószerdán


Örök, mindenható Úr Isten!
Bocsáss meg a bűnbánóknak, irgalmazz a könyörgőkön, s küldd le mennyből szent angyalodat, ki e hamut megáldja és megszentelje, hogy üdvszerű legyen mindazoknak, kik szent nevedet alázattal segítségül hívják s bűneik öntudatában magukat vádolják, isteni jóságodnak színe előtt bűneiket siratják, vagy kegyes irgalmadért alázattal s epedve kiáltoznak; s engedd a te szentséges neved segítségül hívásáért, hogy valakik csak meghintetnek e hamuval, bűneik bocsánatát, testi épséget s lelki oltalmat nyerjenek.
Ámen

-------
Óh Isten!
Ki nem akarod a bűnös halálát, hanem bűnbánatát, alázattal kérünk: tekintsd kegyelmesen gyarlóságunkat, s jóságodnál fogva áldd meg e hamut, melynek alázatosságunk nyilvánítása s bűneink bocsánatának megérdemlése végett fejünket behintetjük; hogy akik elismerjük, miszerint porból vagyunk s gonoszságunk vétke miatt ismét porrá leszünk, minden bűneink bocsánatát a bűnbánóknak ígért jutalmakat kegyesen megnyerni méltók legyünk.
Ámen
-------
Isten!
Kit az alázatosság megindít s az elégtétel megengesztel: hallgasd meg kegyelmesen könyörgésünket, s e hamuval érintett szolgáid fejére öntsd ki áldásodnak kegyelmét, hogy őket a töredelmesség lelkével is elárasztván, ami üdvösért folyamodnak, nekik megadjad; s amiket megadsz, engedd, hogy örökké állandó és sértetlen maradjon.
Ámen

"Emlékezzél meg ember hogy por vagy és porrá leszesz."

(Mennyei Hangok 1859. június 1.)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Rendszeres olvasók