2013. június 2., vasárnap

Pedagógus imája

Add meg Jézusom, hogy diákjaim mindegyikében Téged lássalak: akkor is, ha elkésik az óráról; Akkor is, ha a "nagy ő" monogramját farigcsálja a padba; sőt még akkor is, ha rendezetlen vagy "nagyon is jó rendezett" neveltetésénél fogva nem ismer vagy nem is akar megismerni Téged, a Szeretetet!

Add, Ó Istenem, hogy lelki életemben folyamatosan képes legyek haladni, s így elsősorban követendő, követhető jó példámmal állhassak eléjük, valamint alapos tudásommal, felkészültségemmel, nehogy - esetleg "jól adminisztrálva magamat" - éppen az előbbi látszatát keltő nagyképű, hangzatos, de üres jópofasággal vagy frázisokkal bódítsam el őket!

Te jól tudod, hogy a tananyag korrekt továbbadásáért naponta keményen meg kell küzdenem önmagammal: restségemmel és - legalábbis időnként - korlátolt befogadóképességemmel.
Add kérlek, hogy mindig megértő, segítőkész legyek azon diákjaim iránt, akiknél látom, hogy adottságaik fogyatékossága miatt talán az én egykori képességeim árnyékába sem érnek.

Istenem, adj ugyanakkor alázatot is, hogy sose legyek irigy vagy féltékeny azokra a növendékeimre, akik tehetségükkel felülmúlnak engem! Még csak meg se fordulhasson a fejembe, őket csellel vagy erőszakkal féltékenységből elnyomni, háttérbe szorítani! "A tanítvány nem lehet különb a mesternél" elv, jól tudom, csak az ember és Isten kapcsolatában állja meg a helyét. Add, hogy őszintén örvendhessek diákjaim kiemelkedő sikereinek!
És ha eredményeikhez a munkámmal kissé én is hozzájárulhatok: a hála mindig Téged illessen érte!

Add meg, Uram, hogy tanári-nevelői pályám mentes lehessen a kétszínűségtől, ellentmondásoktól! Hadd nevelhessem a rám bízottakat mindig szeretetben, igazságosan; hadd vezessem el őket az igaz útra, és hadd váljék szilárd elhatározásukká azon járni! Bárcsak igéd szüntelen hirdetésével és személyes példámmal elérhetnék annyit, hogy elkezdjenek aktívan keresni téged, a Szeretetet, Igazságot, Életet, Krisztust!
Ha pedig csak egy tanítványom is akad, aki elmondhatja: éppen nekem köszönheti, hogy pap vagy szerzetes lesz: ezt a tényt a Te különleges kegyelmedként ünnepelhessem!

Nem szűnök meg, Istenem, naponta azért imádkozni Hozzád: adj, Uram, a szeretet tanulására nyitott lelkű diákokat, akiket "becsületes állampolgárokká és jó keresztényekké" nevelhetek-oktathatok a föld és az ég számára; adj fogékony lelket a diákoknak és halló szívet nekem a Te "adásodra", hogy országodba elvezessem őket!
Ámen.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Rendszeres olvasók