2009. május 8., péntek

Szent István király litániája

Litánia szent István első magyar királyról

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!

Mennybeli Atya Isten; Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiú Isten; Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úr Isten; Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten; Irgalmazz nekünk!
Szűz Mária! Istennek szent Anyja; Könyörögj érettünk!
Szent István! Istennek hű szolgája; Könyörögj érettünk!
Szent István! Boldogasszonynak tisztelője; Könyörögj érettünk!
Szent István! Kinek mennyországból adatott e név; Könyörögj érettünk!
Szent István! Kit az Isten anyja méhéből örök életre választott; Könyörögj érettünk!
Szent István! Kit az Isten királlyá választott; Könyörögj érettünk!
Szent István! Kit az Isten apostollá választott; Könyörögj érettünk!
Szent István! Kit az Isten szentegyháza oltalmazójává választott; Könyörögj érettünk!
Szent István! Szent István!Kinek segítségére angyal jött mennyországból; Könyörögj érettünk!
Szent István! Isten akarata szerint való király; Könyörögj érettünk!
Szent István! A kereszténység terjesztője; Könyörögj érettünk!
Szent István! Pogányok megtérítője; Könyörögj érettünk!
Szent István! Az igaz hit hirdetője; Könyörögj érettünk!
Szent István! Békességnek szeretője; Könyörögj érettünk!
Szent István! Az ellened támadtak legyőzője; Könyörögj érettünk!
Szent István! Szegények atyja; Könyörögj érettünk!
Szent István! Betegek segítője; Könyörögj érettünk!
Szent István! Alázatosság csodája; Könyörögj érettünk!
Szent István! Békességes tűrés példája; Könyörögj érettünk!
Szent István! Keresztényi szeretet formája; Könyörögj érettünk!
Szent István! Ártatlanság eleven képe; Könyörögj érettünk!
Szent István! Fejedelmi igazság tükre; Könyörögj érettünk!

Isten!
Kérünk, hogy a római katholika hitet terjeszteni méltóztassál; Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy mindnyájunknak békességet és egyességet nyerni méltóztassál; Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy hazánk ellenségeinek incselkedéseit megrontani és semmivé tenni méltóztassál; Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az elszakadt felekezeteket az igaz hit ismeretére téríteni méltóztassál; Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az egyházi rendek és alattvalók közt egyező értelmet szerezni méltóztassál; Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a régi buzgóságot bennünk megújítani méltóztassál; Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy fejedelmünknek győzedelmet nyerni méltóztassál; Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy országodat áldani, oltalmazni és békességben tartani méltóztassál; Kérünk téged, hallgass meg minket!

Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz minekünk!
Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!
Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Miatyánk, Üdvözlégy.

V. Könyörögj érettünk, szent István király!
F. Hogy méltók legyünk Krisztus ígéretére.
Könyörögjünk. – Engedd, kérünk, mindenható Isten, hogy a Te hitvallód, Szent István, ki e földön uralkodván szentegyházadat terjesztette, mennyben annak dicsőséges közbenjárója legyen.

A mi Urunk, Jézus Krisztus által, ki él és uralkodik az Atyával és Szentlélekkel egyetemben mindörökkön-örökké. Ámen.

Forrás: Mennyei hangok; Radlinszky Endre Esztergom-főmegyei áldozár könyve alapján, 1859. jún. 1. Nagy-Kéri Scitovszky János hercegprímás Úrnak ajánlva.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Rendszeres olvasók