2009. május 6., szerda

Az isteni irgalmasság rózsafüzére

AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETE, MELYET JÉZUS NYILATKOZTATOTT KI A LENGYEL FAUSZTINA NŐVÉRNEK!
Rendkívül nagy evangelizációs jelentőséggel bír, úgy az egyéni lelkiség, mint az egész emberiség életében. „Előkészíted a világot végső visszatérésemre!". Krisztus valamennyiünket felhív a lelki megújulásra és apostolkodásra. Jézus különösen jutalmazza az isteni irgalmasság üzeneteinek terjesztését. „Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek!"
Fausztina nővér Jézus diktálására lejegyezte az isteni irgalmassággal kapcsolatban mindazon lehetőségeket, melyek a lélekmentés hatékony eszközei. A Napló nyomán az egyház az isteni irgalmasság öt kultuszát engedélyezte

Az isteni irgalmasság rózsafüzére

BEVEZETÉS:
Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy. (A rózsafüzér első három kisszemére)

(Ezután öt tized következik: mindegyik egy nagy és tíz kis szemből áll.)

NAGY SZEMEKRE:
Örök Atya!
Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét lelkét és istenségét, engesztelésétsül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

KIS SZEMEKRE:
Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

BEFEJEZÉSRE
(az öt tized után – háromszor):
Szent Isten, szent erős Isten, szent, halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Rendszeres olvasók