2009. május 6., szerda

Esti ima (Hálaadás)

Hálaadás, esti ima

E. - Befejeztük a napot, és hozzád jövünk, Urunk, hogy áldásodat kérjük.
M. - Áldj meg minket Urunk!
E. - Mert jóságos, megértő és gyengéd tekintettel nézel a bűnösökre.
M. - Hála neked, Urunk!
E. - Mert nagy a te irgalmad, és megszánod a bűnösöket, akik hozzád fordulnak.
M. - Hála neked, Urunk!

(Egy perc szünet, napi lelkiismeretvizsgálat.)

E. - A gondolatban, szóban és tettben elkövetett bűneinkért. Azért, ami rosszat tettünk, vagy nem tettük tökéletesen. Hanyagságainkért.
M. - Könyörülj rajtunk Urunk!
E. - Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten! Bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre!
M. - Ámen.
E. - Mert neked úgy tetszik, hogy csodákat művelj a megtört és alázatos szívekben.
M. - Hálát adunk neked Urunk!
E. - Mert szereteted és igazságod vezeti feléd lépéseinket.
M. - Hálát adunk neked Urunk!
E. - Áldd meg szentatyánkat, püspökeinket, akik apostoli munkánkat irányítják és vezérlik.
M. - Kérünk téged, hallgass meg minket.
E. - Áldd meg családunkat, otthonunkat, hogy ott mindig megtegyék a te szent akaratodat.
M. - Kérünk téged, hallgass meg minket.
E. - Látogasd meg, kérünk, Istenünk, ezt a hajlékot, és az ellenség minden cselvetését messze űzd el tőle! Szent angyalaid lakjanak benne, akik minket békében őriznek és Áldásod legyen mindig rajtunk. Krisztus a mi Urunk által.
M. - Ámen.

Himnusz

Immár a nap leáldozott,
Teremtőnk, kérünk tégedet:
Légy kegyes, és maradj velünk,
Őrizzed, óvjad népedet!

Álmodjék rólad a szívünk,
Álmunkban is te légy velünk,
Téged dicsérjen énekünk,
Midőn új napra ébredünk!

Adj nekünk üdvös életet,
Szítsd fel a szív fáradt tüzét,
A ránk törő rút éjhomályt
Világosságod rontsa szét!

Kérünk, hatalmas jó Atyánk,
Úr Jézus Krisztus érdemén,
Ki Szentlélekkel és veled
Uralkodik, s örökké él.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Rendszeres olvasók